НА­И­ВО ЌО­РАВ

1 Са­мо не­кол­ку де­на по об­ја­ву­ва­ње­то на из­веш­та­јот на Ев­роп­ска­та ко­ми­си­ја, со кој Ма­ке­до­ни­ја пет­ти пат до­би пре­по­ра­ка за по­ ...

ГУБЕЊЕ ВРЕМЕ

1 Кому воопшто му е гајле дека Европската комисија препорачала Македонија да добие датум за почеток на преговорите со ЕУ? Поготово по петти пат. Освен ...

60 КВАДРАТИ

1 Иницијативата на Владата за вработување на 1.600 социјално најзагрозени граѓани е за поздравување. Особено што на конкурсот се пријавиле 20.000 лу ...

ПРЕКРАСНА ПУБЛИКА

1 Кога прв пат се појави индискиот милијардер Субрата Рој во Македонија, најави дека на голфтеренот што ќе го прави во охридско Љубаништа последната ...
4 / 4 POSTS
meta charset="utf-8"
;