NJË NËPUNËS ME TRI SULME NË TRU KA MBETUR EDHE PA PUSHIM MJEKËSOR EDHE PA PUNË

Një nëpunësi, që nuk ka pasur gjashtë muaj sigurim shëndetësor të pandërprerë, nga dita e parë e punësimit, Fondi për shëndetësi nuk do t’ia mbulojë pushimin mjekësor. Kjo do të thotë që, kur të punësohet, duhet që të sëmuret në gjashtë muajt e ardhshëm deri sa të ketë të drejtën, sipas Ligjit për sigurim shëndetësor, që Fondi t’ia paguajë...

I SHEMBUR TUALETI I SHKUPJANES, E MASHTRUAR NGA KRYETARËT E QYTETIT KOCE DHE SOKOLI, PËR NDËRTIM TË BULEVARDIT

Komuna Gjorçe Petrov e shembi tualetin e Elica Obradoviqit nga Gjorçe Petrovi, të cilin ia ndërtoi kryetari i Shkupit, Koce Trajanovski, sepse pas kërkesës së tij, ajo i lejoi që t’ia shembnin tualetin e vjetër, në mënyrë që të zgjerohet bulevardi “Boris Sarafov”. Trajanovski, sipas premtimit, këtë verë nëpërmjet NP “Rrugë dhe rrugica”, i ndërtoi Elicës një tualet-ngjitës pranë...

PAS URDHËRESËS SË AKE, OPERATORI I TELEKOMUNIKIMIT NUK DO TË PADISË PËR FATURA TË PAPAGUARA PERSONIN ME ZHVILLIM TË KUFIZUAR PSIKOFIZIK

Operatori i telekomunikimit, i cili para rreth një viti ka bërë marrëveshje me një klient 27 vjeçar pjesërisht të paaftë, me sëmundje të dukshme të paralizës cerebrale, anë të majtë jofunksionale, epilepsi, shikim të zvogëluar, pengesa në të folur dhe gjendje të rëndë të debilitas mentis, do ta prishë marrëveshjen, pas reagimit të Avokatit të Popullit. Operatori për më shumë...

KOCE I SOLLI MAQEDONISË  PADI EVROPIANE, LA 6 GRA SHTATËZËNA DHE 78 FËMIJË PA SHTËPI

Kryetari i Shkupit, Koce Trajanovski, i solli Maqedonisë padi evropiane me rrënimin e lagjes së improvizuar të romëve nën Kalanë e Shkupit. Qendra evropiane për mbrojtje të romëve me seli në Budapest ka ngritur padi për Republikën e Maqedonisë, për shkak të rrënimit të lagjes dhe kushtet johumane të jetës për romët, të cilët nga fillimi i gushtit jetojnë...

DREJTORI IBRAHIMI LËSHOI PE, DO TË BLIHET HOMRON ORIGJINAL PËR RRITJE PËR 30 FËMIJËT

Hormoni origjinal për rritje është i domosdoshëm për vazhdim të mjekimit të 30 fëmijëve me probleme rritjeje, ndërsa drejtori i ekonomisë së Klinikës për fëmijë, Ridvan Ibrahimi do ta blejë atë pasi që mori mendimin e nënshkruar nga pesë specialistët e Klinikës, ku thuhet që zëvendësimi i hormonit origjinal të rritjes me atë biologjik do të ketë pasoja negative...

NJË OPERATOR TELEKOMUNIKIMI DO TË PADISË NJË PERSON ME ZHVILLIM TË KUFIZUAR PSIKOFIZIK PËR FATURA TË PAPAGUARA

 Një operator telekomunikimi ka plotësuar formular dhe i ka bërë marrëveshje dyvjeçare për shërbim një klienti 27 vjeçar me aftësi të kufizuara. Gjendja e tij ka qenë mjaft e dukshme, ai ka paralizë cerebrale, anë të djathtë jofunksionale, epilepsi, shikim të dobësuar, pengesë në të folur dhe shkallë të rëndë të debilitas mentis, siç thuhet në udhëzimin e specialistëve....

30 FËMIJË ME PROBLEME NË RRITJE DO TË VUAJNË PËR 260.000 EURO, DREJTORI IBRAHIMI KURSEN

Pesë subspecialistë të Klinikës për sëmundje të fëmijëve, të enjten e nënshkruan mendimin profesional, që ndryshimi i terapisë për 30 fëmijë me probleme të rritjes nga hormoni origjinal në hormon të ngjashëm biologjik për rritje, do të ketë një varg pasojash dhe do të ndikojë negativisht mbi shëndetin e tyre. Me këtë, ata shpjeguan edhe procedurën që e zbatoi...

BURGU “IDRIZOVË” NDALOI QË TË GJYKARAT TË JAPIN ILAÇE DHE METADON, PAS REAGIMIT TË OMBUDSMANIT

Burgu “Idrizovë” ua ndaloi të gjykuarave të japin terapinë ditore me hapa dhe metadon, pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit, Ixhet Memeti. Ombudsmani, në 20 korrik reagoi në lidhje me faktin që tashmë një vit në repartin e femrave në burgun e Idrizovës, terapia ndahej nga një e gjykuar kontrabandiste e kokainës, ndërsa zëvendëse e kishte një të gjykuar...

MINISTRI TODOROV QE TRE VJET NUMËRON SA MJEKË MUNGOJNË NË BURGJE

Ministria e shëndetësisë qe tre vjet e zvarrit zbatimin e Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve, ndryshimet e të cilit është dashur të zbatohen në vitin 2013, 30 sitë pas sjelljes së tyre. Sipas Ligjit, mbrojtja shëndetësore në burgje duhet të kalojë nën kompetencat e Ministrisë së shëndetësisë, më saktë, nën shëndetin publik, i cili duhet të sigurojë nivel primar...

NËPËR BURGJE NJERËZIT PO VDESIN SEPSE QEVERIA TRE VJET ME RADHË E NDAL REFORMËN

Të gjykuar të lënë pa mjek, pa ilaçe dhe pa ambulanca të burgut, pa pajisje mjekësore të duhura, gjëra të cilat Avokati i Popullit i ka theksuar me vite. Problemi me sistemin e keq dhe jofunksional të mbrojtjes shëndetësore në burgje u aktualizua përsëri këto ditë, që kur vdiqën dy të burgosur brenda 8 ditëve në burgun e Idrizovës....