Ngrije zërin për Avokatin e Popullit

Ngrije zërin për Avokatin e Popullit

POLICIA KA ZBULUAR BIZNES ME PLLAKA TË VJEDHURA VARRI

Pllakat e mermerta masive të varreve, të rënda 300 kilogramë deri në një ton, të cilat në rrethana të çuditshme ishin zhdukur nga varrezat e Gjorçe Petrovit, dje në gusht, pas ndërhyrjes së Avokatit të popullit Ixhet Memeti, i gjeti MPB. Policia e ka lajmëruar Avokatin e popullit që tre persona, duke përfshirë edhe rojtarin e varrezave, kanë marrë...

NJË NXËNËS I KLASËS SË PARË ME NEVOJA TË VEÇANTA EC NGA 13 KM DERI NË SHKOLLË SEPSE NUK KA TRANSPORT

Avokati i popullit nga Kumanova hapi lëndë për t’i zbuluar shkaqet se përse nuk sigurohet transport për Eleonorën (8), e cila është një fëmijë me nevoja të veçanta nga fshati malor i lënë pas dore , Vragoturcë. Ajo ec nga 13 kilometra çdo ditë që të shkojë në fshatin fqinj, Pelincë. Pas publikimit të tekstit në SAKAMDAKAZAM.MK para dy...

PERSONI ME PENGESA ZHVILLIMI I PAGUAN QERA SHTETIT, NDËRKOHË QË NUK MUND TË SHPËRNGULET SEPSE KA MARRË NJË BANESË TË SHKATËRRUAR

Personi i moshuar me pengesa në zhvillim dhe probleme të rënda shëndetësore, për të cilin pas vdekjes të së ëmës kujdeset kujdestari i tij, 20 muaj nuk ka mundur të shpërngulet në banesën që ia ka dhënë shteti në Shkup, sepse ajo ka qenë krejtësisht e shkatërruar, kurse njerëzit kompetentë nuk e rregullojnë. Kujdestari nuk mundet, por as nuk...

PADITINI KOMUNAT PËR BORËN DHE AKULLIN E PAPASTRUAR, MOS I DURONI LËNDIMET, THOTË OMBUDSMANI

  Mbi 160 qytetarë të lënduar me thyerje në këmbë, duar dhe nyje janë regjistruar vetëm në Shkup, që kur ra bora e parë, si pasojë e rrugëve dhe trotuareve të papastruara, ndërsa akoma nuk ka asnjë padi në gjyq kundër komunave, zbulon SAKAMDAKAZAM.MK prej burimeve të Gjyqit. Qytetarët nuk kanë ngritur as parashtresa drejt Avokatit të popullit për shkak...

MBI 300 NJERËZ DO TË HUMBIN SHUMË PARA NË FONDET PRIVATE TË PENSIONIT

Gjithsej 314 qytetarë do të humbin shumë para sepse janë të anëtarësuar në fondin e dytë pensional. Bëhet fjalë për të siguruar që në vitin 2005 kanë pasur rreth 10-15 vjet deri në pensionim dhe nuk është dashur të bëhen anëtarë të sistemi pensional dyshtyllor. Numri skandaloz doli në pah që kur tre qytetarë kanë ngritur parashtresa deri te Avokati...

NJË NËPUNËS ME TRI SULME NË TRU KA MBETUR EDHE PA PUSHIM MJEKËSOR EDHE PA PUNË

Një nëpunësi, që nuk ka pasur gjashtë muaj sigurim shëndetësor të pandërprerë, nga dita e parë e punësimit, Fondi për shëndetësi nuk do t’ia mbulojë pushimin mjekësor. Kjo do të thotë që, kur të punësohet, duhet që të sëmuret në gjashtë muajt e ardhshëm deri sa të ketë të drejtën, sipas Ligjit për sigurim shëndetësor, që Fondi t’ia paguajë...

I SHEMBUR TUALETI I SHKUPJANES, E MASHTRUAR NGA KRYETARËT E QYTETIT KOCE DHE SOKOLI, PËR NDËRTIM TË BULEVARDIT

Komuna Gjorçe Petrov e shembi tualetin e Elica Obradoviqit nga Gjorçe Petrovi, të cilin ia ndërtoi kryetari i Shkupit, Koce Trajanovski, sepse pas kërkesës së tij, ajo i lejoi që t’ia shembnin tualetin e vjetër, në mënyrë që të zgjerohet bulevardi “Boris Sarafov”. Trajanovski, sipas premtimit, këtë verë nëpërmjet NP “Rrugë dhe rrugica”, i ndërtoi Elicës një tualet-ngjitës pranë...

PAS URDHËRESËS SË AKE, OPERATORI I TELEKOMUNIKIMIT NUK DO TË PADISË PËR FATURA TË PAPAGUARA PERSONIN ME ZHVILLIM TË KUFIZUAR PSIKOFIZIK

Operatori i telekomunikimit, i cili para rreth një viti ka bërë marrëveshje me një klient 27 vjeçar pjesërisht të paaftë, me sëmundje të dukshme të paralizës cerebrale, anë të majtë jofunksionale, epilepsi, shikim të zvogëluar, pengesa në të folur dhe gjendje të rëndë të debilitas mentis, do ta prishë marrëveshjen, pas reagimit të Avokatit të Popullit. Operatori për më shumë...

KOCE I SOLLI MAQEDONISË  PADI EVROPIANE, LA 6 GRA SHTATËZËNA DHE 78 FËMIJË PA SHTËPI

Kryetari i Shkupit, Koce Trajanovski, i solli Maqedonisë padi evropiane me rrënimin e lagjes së improvizuar të romëve nën Kalanë e Shkupit. Qendra evropiane për mbrojtje të romëve me seli në Budapest ka ngritur padi për Republikën e Maqedonisë, për shkak të rrënimit të lagjes dhe kushtet johumane të jetës për romët, të cilët nga fillimi i gushtit jetojnë...

DREJTORI IBRAHIMI LËSHOI PE, DO TË BLIHET HOMRON ORIGJINAL PËR RRITJE PËR 30 FËMIJËT

Hormoni origjinal për rritje është i domosdoshëm për vazhdim të mjekimit të 30 fëmijëve me probleme rritjeje, ndërsa drejtori i ekonomisë së Klinikës për fëmijë, Ridvan Ibrahimi do ta blejë atë pasi që mori mendimin e nënshkruar nga pesë specialistët e Klinikës, ku thuhet që zëvendësimi i hormonit origjinal të rritjes me atë biologjik do të ketë pasoja negative...