Ngrije zërin për Avokatin e Popullit

Ngrije zërin për Avokatin e Popullit

30 FËMIJË ME PROBLEME NË RRITJE DO TË VUAJNË PËR 260.000 EURO, DREJTORI IBRAHIMI KURSEN

Pesë subspecialistë të Klinikës për sëmundje të fëmijëve, të enjten e nënshkruan mendimin profesional, që ndryshimi i terapisë për 30 fëmijë me probleme të rritjes nga hormoni origjinal në hormon të ngjashëm biologjik për rritje, do të ketë një varg pasojash dhe do të ndikojë negativisht mbi shëndetin e tyre. Me këtë, ata shpjeguan edhe procedurën që e zbatoi...

MBI 300 NJERËZ DO TË HUMBIN SHUMË PARA NË FONDET PRIVATE TË PENSIONIT

Gjithsej 314 qytetarë do të humbin shumë para sepse janë të anëtarësuar në fondin e dytë pensional. Bëhet fjalë për të siguruar që në vitin 2005 kanë pasur rreth 10-15 vjet deri në pensionim dhe nuk është dashur të bëhen anëtarë të sistemi pensional dyshtyllor. Numri skandaloz doli në pah që kur tre qytetarë kanë ngritur parashtresa deri te Avokati...

PADITINI KOMUNAT PËR BORËN DHE AKULLIN E PAPASTRUAR, MOS I DURONI LËNDIMET, THOTË OMBUDSMANI

  Mbi 160 qytetarë të lënduar me thyerje në këmbë, duar dhe nyje janë regjistruar vetëm në Shkup, që kur ra bora e parë, si pasojë e rrugëve dhe trotuareve të papastruara, ndërsa akoma nuk ka asnjë padi në gjyq kundër komunave, zbulon SAKAMDAKAZAM.MK prej burimeve të Gjyqit. Qytetarët nuk kanë ngritur as parashtresa drejt Avokatit të popullit për shkak...

NËPËR BURGJE NJERËZIT PO VDESIN SEPSE QEVERIA TRE VJET ME RADHË E NDAL REFORMËN

Të gjykuar të lënë pa mjek, pa ilaçe dhe pa ambulanca të burgut, pa pajisje mjekësore të duhura, gjëra të cilat Avokati i Popullit i ka theksuar me vite. Problemi me sistemin e keq dhe jofunksional të mbrojtjes shëndetësore në burgje u aktualizua përsëri këto ditë, që kur vdiqën dy të burgosur brenda 8 ditëve në burgun e Idrizovës....

I SHEMBUR TUALETI I SHKUPJANES, E MASHTRUAR NGA KRYETARËT E QYTETIT KOCE DHE SOKOLI, PËR NDËRTIM TË BULEVARDIT

Komuna Gjorçe Petrov e shembi tualetin e Elica Obradoviqit nga Gjorçe Petrovi, të cilin ia ndërtoi kryetari i Shkupit, Koce Trajanovski, sepse pas kërkesës së tij, ajo i lejoi që t’ia shembnin tualetin e vjetër, në mënyrë që të zgjerohet bulevardi “Boris Sarafov”. Trajanovski, sipas premtimit, këtë verë nëpërmjet NP “Rrugë dhe rrugica”, i ndërtoi Elicës një tualet-ngjitës pranë...

KOCE I SOLLI MAQEDONISË  PADI EVROPIANE, LA 6 GRA SHTATËZËNA DHE 78 FËMIJË PA SHTËPI

Kryetari i Shkupit, Koce Trajanovski, i solli Maqedonisë padi evropiane me rrënimin e lagjes së improvizuar të romëve nën Kalanë e Shkupit. Qendra evropiane për mbrojtje të romëve me seli në Budapest ka ngritur padi për Republikën e Maqedonisë, për shkak të rrënimit të lagjes dhe kushtet johumane të jetës për romët, të cilët nga fillimi i gushtit jetojnë...

QEVERIA KURSEN DUKE DISKRIMINUAR FËMIJË TË SËMURË RËNDË

Më 5 janar të këtij viti, Qeveria solli Programin për mjekimin e sëmundjeve të rralla në Republikën e Maqedonisë për vitin 2016. Për këtë qëllim, ka siguruar mjete financiare prej 203 milion denarësh. Mirëpo, nga programi me një fjali i ka hequr fëmijët e sëmurë nga fibroza cistike: “Në Regjistrin e pacientëve me sëmundje të rralla listohen vetëm sëmundjet të...

PAS URDHËRESËS SË AKE, OPERATORI I TELEKOMUNIKIMIT NUK DO TË PADISË PËR FATURA TË PAPAGUARA PERSONIN ME ZHVILLIM TË KUFIZUAR PSIKOFIZIK

Operatori i telekomunikimit, i cili para rreth një viti ka bërë marrëveshje me një klient 27 vjeçar pjesërisht të paaftë, me sëmundje të dukshme të paralizës cerebrale, anë të majtë jofunksionale, epilepsi, shikim të zvogëluar, pengesa në të folur dhe gjendje të rëndë të debilitas mentis, do ta prishë marrëveshjen, pas reagimit të Avokatit të Popullit. Operatori për më shumë...

NJË OPERATOR TELEKOMUNIKIMI DO TË PADISË NJË PERSON ME ZHVILLIM TË KUFIZUAR PSIKOFIZIK PËR FATURA TË PAPAGUARA

 Një operator telekomunikimi ka plotësuar formular dhe i ka bërë marrëveshje dyvjeçare për shërbim një klienti 27 vjeçar me aftësi të kufizuara. Gjendja e tij ka qenë mjaft e dukshme, ai ka paralizë cerebrale, anë të djathtë jofunksionale, epilepsi, shikim të dobësuar, pengesë në të folur dhe shkallë të rëndë të debilitas mentis, siç thuhet në udhëzimin e specialistëve....

NJË NXËNËS I KLASËS SË PARË ME NEVOJA TË VEÇANTA EC NGA 13 KM DERI NË SHKOLLË SEPSE NUK KA TRANSPORT

Avokati i popullit nga Kumanova hapi lëndë për t’i zbuluar shkaqet se përse nuk sigurohet transport për Eleonorën (8), e cila është një fëmijë me nevoja të veçanta nga fshati malor i lënë pas dore , Vragoturcë. Ajo ec nga 13 kilometra çdo ditë që të shkojë në fshatin fqinj, Pelincë. Pas publikimit të tekstit në SAKAMDAKAZAM.MK para dy...