СЕ КОНЗЕРВИРА И РЕСТАВРИРА РАНОХРИСТИЈАНСКАТА БАЗИЛИКА КАЈ СВЕТИ ЕРАЗМО ВО ОХРИД

Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј од Охрид го реализира проектот за целосна конзервација, реставрација и презентација … Продолжи со читање СЕ КОНЗЕРВИРА И РЕСТАВРИРА РАНОХРИСТИЈАНСКАТА БАЗИЛИКА КАЈ СВЕТИ ЕРАЗМО ВО ОХРИД