Категорија: Histori të parrëfyera

1 2 3 9 10 / 89 НАПИСИ
TETOVAREN HANÇA E KANË QUAJTUR NËNË TEREZË, KA RRITUR 15 FËMIJË TË HUAJ, KURSE TANI ËSHTË SËMURË DHE DUKE JETUAR PA UJË DHE RRYMË ME BORXH PREJ 1.500 EUROSH

TETOVAREN HANÇA E KANË QUAJTUR NËNË TEREZË, KA RRITUR 15 FËMIJË TË HUAJ, KURSE TANI ËSHTË SËMURË DHE DUKE JETUAR PA UJË DHE RRYMË ME BORXH PREJ 1.500 EUROSH

Në një shtëpi të vogël pranë lumit Pena, në kushte jashtëzakonisht të varfëra jeton tetovarja Hança Aliq. Fqinjtë atë e thërrasin Nënë Tereza për shka ...
PËR FËMIJËT NËN SEDATIVË NË ENTIN EDUKUES NË TETOVË, FILIPÇE E DËGJOI AVOKATIN E POPULLIT E JO INSPEKTORATIN SHËNDETËSOR

PËR FËMIJËT NËN SEDATIVË NË ENTIN EDUKUES NË TETOVË, FILIPÇE E DËGJOI AVOKATIN E POPULLIT E JO INSPEKTORATIN SHËNDETËSOR

Ministri i shëndetësisë Venko Filipçe, një muaj pasi Avokati i popullit u drejtua me një letër për ta lajmëruar se fëmijët dhe adoleshentët në Entin k ...
JU NJOFTOJMË ME SËMUNDJET E RRALLA: SINDROMA LOWE

JU NJOFTOJMË ME SËMUNDJET E RRALLA: SINDROMA LOWE

Sindroma Lowe KNS E 72.0 Lowe syndrome Sindroma Lowe karakterizohet me probleme në të pamurit, duke e përfshirë edhe kataraktin që është prezen ...
JU NJOFTOJMË ME SËMUNDJET E RRALLA: SINDROMA BRUGADA

JU NJOFTOJMË ME SËMUNDJET E RRALLA: SINDROMA BRUGADA

Sindroma Brugada Brugada syndrome KNS I 47.2 Sindroma Brugada është çrregullim gjenetik i cili karakterizohet me abnormalitete në regjistrimet e ...
JU NJOFTOJMË ME SËMUNDJET E RRALLA: HIPOKALCEMIA AUTOSOMALE DOMINANTE

JU NJOFTOJMË ME SËMUNDJET E RRALLA: HIPOKALCEMIA AUTOSOMALE DOMINANTE

Hipokalcemia autosomale dominante Autosomal dominant hypocalcemia KNS Е20.8 Sinonime: hipoparatiroidizëm autosomal dominant, hipokalcemia hip ...
JU NJOFTOJMË ME SËMUNDJET E RRALLA: NEUROMIELITIS OPTIKA

JU NJOFTOJMË ME SËMUNDJET E RRALLA: NEUROMIELITIS OPTIKA

Neuromielitis optika Neuromielitis optika spektër i çregullimeve (NMOSD ang. Neuromyelitis opctica spectrum of disorders) Neuromielitis optika spe ...
JU NJOFTOJMË ME SËMUNDJET E RRALLA: LIMFOHISTICITOZA HEMOFAGOCITIKE

JU NJOFTOJMË ME SËMUNDJET E RRALLA: LIMFOHISTICITOZA HEMOFAGOCITIKE

Limfohisticitoza hemofagocitike MKB D76.1 Hemophagocytic lymphohistiocytosis Limfohistiocitoza hemofagocitike është një grup sëmundjesh me origji ...
JU NJOFTOJMË ME SËMUNDJET E RRALLA: SKLERODERMA

JU NJOFTOJMË ME SËMUNDJET E RRALLA: SKLERODERMA

Skleroderma (Skleroza sistemike) МКБ M34.0 M34.1 M34.2 M34.8 M34.9 Systemic sclerosis Skleroderma ose skleroza sistemike është një çrregullim kron ...
DUA QË TË MOSHUARIT TË MENDOJNË PËR TË ARDHMEN, THOTË FIZIOTERAPISTI I GERIATRISË ME SHIKIM TË DËMTUAR ACO ZANEV

DUA QË TË MOSHUARIT TË MENDOJNË PËR TË ARDHMEN, THOTË FIZIOTERAPISTI I GERIATRISË ME SHIKIM TË DËMTUAR ACO ZANEV

Fizioterapeuti Aco Zanev është person me shikim të dëmtuar, i cili tashmë prej tridhjetë vjetësh është punësuar në Spitalin e specializuar të geriatri ...
JU NJOFTOJMË ME SËMUNDJET E RRALLA: TYROSINEMIA TRASHËGUESE

JU NJOFTOJMË ME SËMUNDJET E RRALLA: TYROSINEMIA TRASHËGUESE

Tyrosinemia trashëguese МКБ E70.2 Hereditary Thyrosinemia Tyrosinemia trashëguese Tipi 1 është një çrregullim gjenetik i rrallë ku foshnjat nuk k ...
1 2 3 9 10 / 89 НАПИСИ