Категорија: Histori të parrëfyera

1 2 3 4 5 17 30 / 164 НАПИСИ
VENDOSET DËNIM PREJ 400 EURO PËR PERSON QË DISKRIMINON, DËNIMET PËR PERSONAT JURIDIKË JANË DERI NË 10.000 EURO, KOMISIONI PËR ANTIDISKRIMINIM MBYTET NGA PARASHTRESAT

VENDOSET DËNIM PREJ 400 EURO PËR PERSON QË DISKRIMINON, DËNIMET PËR PERSONAT JURIDIKË JANË DERI NË 10.000 EURO, KOMISIONI PËR ANTIDISKRIMINIM MBYTET NGA PARASHTRESAT

Përgjatë tri vjetëve akoma të pambushura të ekzistencës së tij, Komisioni për mbrojtjen dhe parandalimin e diskriminimit (KMPD) erdhi deri në shkallën ...
SHTETI DUHET TË PAGUAJË TESTIN QË ZBULON SHUMË ANOMALI NË FETUS, POR VETËM NË GRATË SHTATZËNA ME RREZIK TË LARTË, DHE JO SIPAS DËSHIRËS SË TYRE, THOTË DR. ANA DANEVA-MARKOVA

SHTETI DUHET TË PAGUAJË TESTIN QË ZBULON SHUMË ANOMALI NË FETUS, POR VETËM NË GRATË SHTATZËNA ME RREZIK TË LARTË, DHE JO SIPAS DËSHIRËS SË TYRE, THOTË DR. ANA DANEVA-MARKOVA

Shteti duhet të gjejë një mënyrë për të mbuluar testin prenatal jo-invaziv për një tregues të caktuar mjekësor, të cilin gratë shtatzëna për momentin ...
KUR NUK KA MJEKË, MINISTRI NUK MUND TË VENDOSË VETË SE KUSH DO TË DALË NË PENSION NË MOSHËN 67 VJEÇARE, THOTË AVOKATI I POPULLIT

KUR NUK KA MJEKË, MINISTRI NUK MUND TË VENDOSË VETË SE KUSH DO TË DALË NË PENSION NË MOSHËN 67 VJEÇARE, THOTË AVOKATI I POPULLIT

Një profesor në Fakultetin e Mjekësisë Shkup, drejtues i departamentit, mjek dhe doktor i shkencës, i cili për shumë vite ishte kreu i një prej klinik ...
FONDI SHËNDETËSOR PËR HERË TË DYTË REFUZOI ORCEN NGA KRATOVA, I CILI KA SËMUNDJEN E PARKINSONIT, GJYKATA ADMINISTRATIVE MË KOT KA DHËNË UDHËZIME

FONDI SHËNDETËSOR PËR HERË TË DYTË REFUZOI ORCEN NGA KRATOVA, I CILI KA SËMUNDJEN E PARKINSONIT, GJYKATA ADMINISTRATIVE MË KOT KA DHËNË UDHËZIME

Fondi i Sigurimit Shëndetësor (FSSH), në kundërshtim me vendimin e Gjykatës Administrative, për herë të dytë refuzoi të miratojë fonde për trajtim jas ...
FONDI I SHËNDETËSISË PËR TRE MUAJ ME RADHË NUK ZBATON VENDIMIN GJYQËSOR PËR OPERIM JASHTË SHTETIT TË NJË PERSONI TË PALËVIZSHËM, E BINDIN SE NUK KA DORËZUAR DIAGNOZË

FONDI I SHËNDETËSISË PËR TRE MUAJ ME RADHË NUK ZBATON VENDIMIN GJYQËSOR PËR OPERIM JASHTË SHTETIT TË NJË PERSONI TË PALËVIZSHËM, E BINDIN SE NUK KA DORËZUAR DIAGNOZË

I ulur në dysheme në një dhomë të vogël të një shtëpie mbi një rrugë të pjerrët, i mbështetur në një shtrat, Orce Dimitrov nga Kratova, i cili është d ...
MBI 7000 PERSONA ME DËGJIM TË DËMTUAR PRESIN APLIKACION PËR QASJE NË NUMRIN 112 PËR SITUATA EMERGJENTE

MBI 7000 PERSONA ME DËGJIM TË DËMTUAR PRESIN APLIKACION PËR QASJE NË NUMRIN 112 PËR SITUATA EMERGJENTE

Mbi 7000 persona me dëmtim të dëgjimit janë në pritje të aplikacionit, i cili do t'u mundësojë akses në numrin e urgjencës 112, si dhe në shërbim më t ...
NGA 5 NËNA DHE DY BABALLARËVE POZITIVË ME HIV KANË LINDUR 7 FËMIJË TË SHËNDETSHËM, SEPSE PRINDËRIT JANË TESTUAR NË KOHË NGA OJQ-TË, TË CILAVE SHTETI UA SHKURTOI TË ARDHURAT

NGA 5 NËNA DHE DY BABALLARËVE POZITIVË ME HIV KANË LINDUR 7 FËMIJË TË SHËNDETSHËM, SEPSE PRINDËRIT JANË TESTUAR NË KOHË NGA OJQ-TË, TË CILAVE SHTETI UA SHKURTOI TË ARDHURAT

Shtatë foshnje kanë lindur HIV-negative në Klinikën Gjinekologjike dhe Obstetrike në Shkup nga prindër që ishin pozitivë për virusin që çon në SIDA, n ...
NË VEND TË SHTETIT, ASISTENTËT ARSIMORË PËR NXËNËSIT ME AFTËSI TË KUFIZUARA DO T’I PAGUAJNË VETË PRINDËRIT

NË VEND TË SHTETIT, ASISTENTËT ARSIMORË PËR NXËNËSIT ME AFTËSI TË KUFIZUARA DO T’I PAGUAJNË VETË PRINDËRIT

Nxënësit e shkollave të mesme me zhvillim atipik që shkollohen në shkolla të rregullta, edhe këtë vit shkollor mbetën pa asistentë. Ligji i ri për ars ...
1 2 3 4 5 17 30 / 164 НАПИСИ