Категорија: Uncategorized

1 2 3 7 10 / 62 НАПИСИ
MBI 130 NXËNËS KËTË SEMESTËR JANË ÇREGJISTUAR NGA SHKOLLAT E KUMANOVËS, BASHKË ME PRINDËRIT PO SHPËRNGULEN JASHTË SHTETIT

MBI 130 NXËNËS KËTË SEMESTËR JANË ÇREGJISTUAR NGA SHKOLLAT E KUMANOVËS, BASHKË ME PRINDËRIT PO SHPËRNGULEN JASHTË SHTETIT

Shkollat fillore dhe të mesme të Kumanovës në semstrin e dytë mbetën pa 131 nxënës nga ata që ishin regjistuar në fillim të vitit. Sipas Sektorit të a ...
JU NJOFTOJMË ME SËMUNDJET E RRALLA: PEMFIGUS VULGARIS

JU NJOFTOJMË ME SËMUNDJET E RRALLA: PEMFIGUS VULGARIS

Pemphigus vulgaris-  Pemfigus Vulgaris ICD L10.0 Prevalenca: 1-5/10.000 Pemfigus vulgaris është një sëmundje autoimune te e cila sistemi imunitar ...
JU NJOFTOJMË ME SËMUNDJET E RRALLA: EKSTROFIA E FSHIKËZËS URINARE

JU NJOFTOJMË ME SËMUNDJET E RRALLA: EKSTROFIA E FSHIKËZËS URINARE

Bladder exstrophy-Еkstrofia e fshikëzës urinare ICD Q64.1 Prevalenca: 1-9/100.000 Ekstrofia e fshikëzës është një keqformim i rëndë dhe i rrallë ...
JU NJOFTOJMË ME SËMUNDJET E RRALLA: MASTOCITOZA SISTEMIKE

JU NJOFTOJMË ME SËMUNDJET E RRALLA: MASTOCITOZA SISTEMIKE

Systemic mastocytosis -Mastocitoza sistemike ICD D 47.02 Prevalenca: 1/10.000-20.000 Mastocitoza sistemike është një sëmundje e gjakut që prek sh ...
JU NJOFTOJMË ME SËMUNDJET E RRALLA: SINDROMA CHURG-STRAUSS

JU NJOFTOJMË ME SËMUNDJET E RRALLA: SINDROMA CHURG-STRAUSS

Churg-Strauss syndrome- Sindroma Churg-Strauss ICD М 30.1 Prevalenca: 1-9/100.000 Kjo është një sëmundje shumë e rrallë që prek rreth 5-7 persona ...
JU NJOFTOJMË ME SËMUNDJET E RRALLA: SËMUNDJA POMPE

JU NJOFTOJMË ME SËMUNDJET E RRALLA: SËMUNDJA POMPE

Pompe disease -Sëmundja Pompe ICD E74.0 Prevalenca: 1-9/100.000 Sëmundja Pompe është miopati progresive dhe metabolike e rrallë, me një prevalenc ...
JU NJOFTOJMË ME SËMUNDJET E RRALLA: SINDROMA PITT-HOPKINS

JU NJOFTOJMË ME SËMUNDJET E RRALLA: SINDROMA PITT-HOPKINS

Pitt-Hopkins syndrome -Sindroma Pitt-Hopkins ICD Q 87.0 Prevalenca: 1-9/1.000.000 Sindroma Pitt-Hopkins është një sëmundje që karakterizohet me p ...
JU NJOFTOJMË ME SËMUNDJET E RRALLA: MIOPATIA AUTOIMUNE NEKROTIZUESE

JU NJOFTOJMË ME SËMUNDJET E RRALLA: MIOPATIA AUTOIMUNE NEKROTIZUESE

Necrotizing autoimmune myopathy (NAM) - Miopatia autoimune nekrotizuese (NAM) ICD G72.4 Prevalenca: e panjohur Miopatia autoimune nekrotizuese (N ...
JU NJOFTOJMË ME SËMUNDJET E RRALLA: LEUKOENCEFALOPATIA ME SFEROIDE AKSONALE DHE GELIZA GLIALE TË PIGMENTUARA TEK ADULTËT

JU NJOFTOJMË ME SËMUNDJET E RRALLA: LEUKOENCEFALOPATIA ME SFEROIDE AKSONALE DHE GELIZA GLIALE TË PIGMENTUARA TEK ADULTËT

Hereditary diffuse leukoencephalopathy with axonal spheroids and pigmented glia Leukoencefalopatia me sferoide aksonale dhe qeliza gliale të pigmentu ...
JU NJOFTOJMË ME SËMUNDJET E RRALLA: SINDROMI SHTURG-VEBER

JU NJOFTOJMË ME SËMUNDJET E RRALLA: SINDROMI SHTURG-VEBER

Sturge-Weber syndrome (SWS) - Sindromi Shturg-Veber ICD Q85.8 Prevalenca: 1-9/100.000 Sindromi Shturg-Veber takon në grupën e fakomatozave që kar ...
1 2 3 7 10 / 62 НАПИСИ