Категорија: Histori të parrëfyera

1 13 14 15147 / 147 НАПИСИ
I SHEMBUR TUALETI I SHKUPJANES, E MASHTRUAR NGA KRYETARËT E QYTETIT KOCE DHE SOKOLI, PËR NDËRTIM TË BULEVARDIT

I SHEMBUR TUALETI I SHKUPJANES, E MASHTRUAR NGA KRYETARËT E QYTETIT KOCE DHE SOKOLI, PËR NDËRTIM TË BULEVARDIT

Komuna Gjorçe Petrov e shembi tualetin e Elica Obradoviqit nga Gjorçe Petrovi, të cilin ia ndërtoi kryetari i Shkupit, Koce Trajanovski, sepse pas kër ...
KOCE DHE QEVERIA GJATË TETË VJETËVE KANË SJELLË VENDIME QË E E RRISIN NIVELIN E HELMEVE NË AJRIN E SHKUPIT

KOCE DHE QEVERIA GJATË TETË VJETËVE KANË SJELLË VENDIME QË E E RRISIN NIVELIN E HELMEVE NË AJRIN E SHKUPIT

Të gjitha stacionet matëse të Ministrisë për mjedis jetësor në Shkup, mbrëmë tregonin nivel të rritur të pranisë së grimcave kancerogjene PM10 dhe PM2 ...
VIKTIMAT E DHUNËS FAMILJARE NUK KANË KU TË FSHIHEN NË MAQEDONINË PERËNDIMORE

VIKTIMAT E DHUNËS FAMILJARE NUK KANË KU TË FSHIHEN NË MAQEDONINË PERËNDIMORE

 Dhuna familjare në rajonin e Tetovës dhe Gostivarit është në rritje e sipër, por Qendra për Ndihmë Juridike, e cila punon si pjesë përbërëse e organi ...
PAS URDHËRESËS SË AKE, OPERATORI I TELEKOMUNIKIMIT NUK DO TË PADISË PËR FATURA TË PAPAGUARA PERSONIN ME ZHVILLIM TË KUFIZUAR PSIKOFIZIK

PAS URDHËRESËS SË AKE, OPERATORI I TELEKOMUNIKIMIT NUK DO TË PADISË PËR FATURA TË PAPAGUARA PERSONIN ME ZHVILLIM TË KUFIZUAR PSIKOFIZIK

Operatori i telekomunikimit, i cili para rreth një viti ka bërë marrëveshje me një klient 27 vjeçar pjesërisht të paaftë, me sëmundje të dukshme të pa ...
KOCE I SOLLI MAQEDONISË  PADI EVROPIANE, LA 6 GRA SHTATËZËNA DHE 78 FËMIJË PA SHTËPI

KOCE I SOLLI MAQEDONISË  PADI EVROPIANE, LA 6 GRA SHTATËZËNA DHE 78 FËMIJË PA SHTËPI

Kryetari i Shkupit, Koce Trajanovski, i solli Maqedonisë padi evropiane me rrënimin e lagjes së improvizuar të romëve nën Kalanë e Shkupit. Qendra evr ...
30 FËMIJË ME PROBLEME NË RRITJE DO TË VUAJNË PËR 260.000 EURO, DREJTORI IBRAHIMI KURSEN

30 FËMIJË ME PROBLEME NË RRITJE DO TË VUAJNË PËR 260.000 EURO, DREJTORI IBRAHIMI KURSEN

Pesë subspecialistë të Klinikës për sëmundje të fëmijëve, të enjten e nënshkruan mendimin profesional, që ndryshimi i terapisë për 30 fëmijë me proble ...
NËPËR BURGJE NJERËZIT PO VDESIN SEPSE QEVERIA TRE VJET ME RADHË E NDAL REFORMËN

NËPËR BURGJE NJERËZIT PO VDESIN SEPSE QEVERIA TRE VJET ME RADHË E NDAL REFORMËN

Të gjykuar të lënë pa mjek, pa ilaçe dhe pa ambulanca të burgut, pa pajisje mjekësore të duhura, gjëra të cilat Avokati i Popullit i ka theksuar me vi ...
1 13 14 15147 / 147 НАПИСИ