Категорија: Сакам да кажам

1 137 138 139 140 141 144 1390 / 1435 НАПИСИ

ФОТО ЕКСПЕРИМЕНТ

1. Благопријатното изненадување што, во рамките на зацртаната програма за континуитет на мајтапчиски потфати, македонската експериментална влада им го ...

ЕВТИНА НЕЗАВИСНОСТ

1. Во сообразност со својата духовна мисија за експертско спасување на татковината, а со цел постојано да го подига нивото на ведрото расположение на ...

БАЛКАНСКИ ПОЛИГЛОТИ

1. Ништо толку не можело да ја погоди националната гордост на македон­скиот министер за урбанизам д-р Александар Лепавцов, колку незгод­ната ситу­ациј ...

НАФТЕНА УЖИВАНЦИЈА

1. Кој ли беше тој што во предизборната кампања ги плашеше граѓаните дека Македонија нема време за чекање. Како нема? Има - и тоа не знае што да пра­в ...

ЕЛАДА ЕФХАРИСТО

1. Грците се на наша страна. Внимателно ги следат нашите барања за пред­времени избори и конечно им текна како да ни помогнат. Како услов за призна­ва ...

ХУМАНИТАРНО ОРУЖЈЕ

1. Водителот на контактно-рекреативната програма на МТВ "Директно со Владата" одвај дочека емисијата да се приближи кон крајот, па како десерт на леже ...

ВИРУСНА АГРЕСИЈА

1. Една "Македонка" шири паника и страв низ просторот на Грција. Откако ревносните грчки цариници пред некој ден успеаја да ја фатат како, наконтена с ...

КАЛИМЕРО МАЦЕДОНИАН

1. Македонската нација одвај зема душа по силните вибрации предизвикани од колетивниот патриотски оргазам, што настапи во истиот момент кога Маке­донс ...

НОЌНА ПРОГРАМА

1. Графитот "Ново Лисиче - самостојна држава", што деновиве се појави на тарабите на едно градилиште во најновата скопска населба, најпластично ги изр ...

ФИЛТЕР МАКЕДОНИЈА

1. Којзнае чија клетва го пристигна Сајрус Венс, кога сиромашкиот го снајде таков малер, па мораше Новата година да ја дочека во Југославија. Згора на ...
1 137 138 139 140 141 144 1390 / 1435 НАПИСИ