Категорија: Сакам да кажам

1 152 153 154 155 156 163 1540 / 1624 НАПИСИ

ЦИРКУЛИРАЊЕ, РЕЦИКЛИРАЊЕ

1. Техничарот не го бива. Оној од Македонското радио што требало да го сними извештајот на министерот д-р Денко Малески од Њујорк. Министерот беше мно ...

НОКАУТ, НОКДАУН

1. Според соопштенијата што цела недела ни пристигнуваа од Министерство­то за односи со странство излегува дека министерот Денко Малески го испратиле ...

ПАЛИ ГАСИ

1. "Ова не е филм, ова е повеќе од живот", изјави претседателот на Коми­сијата за ограничување на животот при Министерството за стопанство, образло­жу ...

СВЕТОЛ МРАК

1. Досега, еве веќе повеќе од две години, не сум имал проблеми со "Сакам да кажам". Стариот главен уредник, што ненадејно беше разрешен еден ден пред ...

РОМАНИЈА ЛИБЕРА

1.  Генералниот секретар на Обединетите нации ќе мора дополнително да се загрижи за судбината на планетата Земја, доколку не го притисне Советот за бе ...

ЗАМРЗНАТИ ПРАТЕНИЦИ

1. Собранието на Македонија покажува невидена активност во правец на меѓународното признавање на државата. Кога слушнаа дека пратениците на Долниот до ...

ЧУДО НЕВИДЕНО

1. Секој лојален граѓанин на Македонија, кому од ум не му излегува приз­навањето на државата, мора да почувствувал силна возбуда, што предизвикува ком ...

ГРД СОН

1. Да не беше Добрица Ќосиќ, што во светот се претставува како претседател на таканаречената Сојузна Република Југославија, никогаш немаше да откријам ...

ГРКОТ БИЛИ

1. Готово е! Исток нé отпиша, Европа не сака да нé запише, а Америка го избра Клинтон за претседател. Толку се трудам да не ги сфаќам премногу сериозн ...

АМАН (ТhЕ)МАН

1. Со длабока почит и искрена благодарност кон народните ни избраници, кои, ете, смогнаа сили, во овие тешки денови за преживување, да внесат дух на к ...
1 152 153 154 155 156 163 1540 / 1624 НАПИСИ